Tình hình cây trồng ở Tân Hà (24/4/2010)

In
Lâm Sinh 5 (Tân Hà) , ảnh chụp ngày 24/4/2010.
Tân Hà.

Cao su 01 năm tuổi.
Cao su 02 năm tuổi. (Tân Hà).

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24 Tháng 4 2010 15:06 )