CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp1)

Email In

*Quản lý nông trường : Đỗ Hữu Mạnh

*Điện thoại : 097.5.879.099

.Diện tích: 330 ha

.Năm 2009 đã trồng Cao su được : 27 ha

.Năm 2009 đã trồng Keo lá tràm : 120,3 ha

Hình thức: hợp đồng hợp tác trồng cây Cao su với Công ty Lâm Nghiệp Bình Thuận.

Thông tin hiện đang cập nhật...

Mong quý khách vui lòng trở lại sau.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 09:39 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 4 (LÂM NGHIỆP 1) Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp1)