CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình hình sản xuất Lâm Sinh 4(Lâm Nghiêp1)

Tình hình cây trồng ở Mương Mán (Lâm Sinh 4) - Lâm Nghiệp 1, ngày 24/4/2010

Email In
Tình hình trồng Tràm được 01 năm tuổi ở Mương Mán (Lâm Nghiệp 1) , ảnh chụp ngày 24/4/2010.
Đọc thêm...
 

Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp 1) ngày 10.04.2010

Email In
Vài ảnh tiêu biểu ở Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp 1)
chuyến đi ngày 10.04.2010.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 08:34 ) Đọc thêm...
 

Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp1)

Email In

*Quản lý nông trường : Đỗ Hữu Mạnh

*Điện thoại : 097.5.879.099

.Diện tích: 330 ha

.Năm 2009 đã trồng Cao su được : 27 ha

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 09:39 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 4 (LÂM NGHIỆP 1)