CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 2 (Tân Lập)

Email In

*Quản lý nông trường : Nguyễn Văn Ba

*Điện thoại : 098.3.900.428

.Diện tích: 310,3 ha

.Trồng mới Cao su năm 2008 : 162 ha

.Trồng mới Cao su năm 2009 : 127 ha

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 09:42 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 2 (TÂN LẬP) Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 2 (Tân Lập)