CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình hình sản xuất Lâm Sinh 2 (Tân Lập)

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Lập ngày 03.10.2013.

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 2 (Cao su Tân Lập)

Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Lập.
(Ảnh: Hồng Nga)

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 10 2013 15:11 ) Đọc thêm...
 

Nông Trường Tân Lập ngày 28.11.2010

Email In
Những hình ảnh mới nhất ở Nông trường Tân Lập
 Ảnh chụp thực tế ngày 28.11.2010
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 09:15 ) Đọc thêm...
 

Phóng Sự: Cao su Tân Lập (24.10.2010)

Email In
Cao su Tân Lập (chuyến đi thực tế ngày 26.10.2010).
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 15:00 ) Đọc thêm...
 

Tình hình cây trồng ở Tà Môn (Tân Lập) ngày 24/4/2010

Email In
Lâm Sinh 2 (Tân Lập) , ảnh chụp ngày 24/4/2010.
Tà Môn (Tân Lập).
Đọc thêm...
 

Tình Hình Sản Xuất Lâm Sinh 2 (Tân Lập)

Email In

*Quản lý nông trường : Nguyễn Văn Ba

*Điện thoại : 098.3.900.428

.Diện tích: 310,3 ha

.Trồng mới Cao su năm 2008 : 162 ha

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 09:42 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 2 (TÂN LẬP)