CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Phóng sự ảnh: Chuyến đi đầu năm mới ở Lâm trường Cao su Tân Thắng.

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) những ngày đầu năm.
(Ảnh chụp thực tế ngày 01.01.2011)

Xem Thư viện ảnh: Cao su Tân Thắng
  

Xem thêm: Thư Viện ảnh Lâm trường cao su Tân Thắng
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 1 2011 09:59 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG) Phóng sự ảnh: Chuyến đi đầu năm mới ở Lâm trường Cao su Tân Thắng.