CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 31.08.2011.

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thu hoạch Mủ.
*Tiến hành trồng mới 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng.
Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Thắng.
Ảnh chụp chuyến đi thực tế ngày 31.08.2011*Trồng mới 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng.(31.08.2011)


Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thu hoạch Mủ. (31.08.2011)Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 9 2011 14:05 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG) Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 31.08.2011.