CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 10.07.2011

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thu hoạch Mủ.
*Tiến hành trồng mới trên 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng
.
Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Thắng.


Ảnh chụp chuyến đi thực tế ngày 10.07.2011
*Trồng mới trên 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng.(10.07.2011)

Trồng mới cao su ở Tân Thắng ngày 10.07.2011
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 16:14 )  
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG) Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 10.07.2011