CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Tình hình sản xuất Lâm Sinh 1 (Tân Thắng)

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 31.08.2011.

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thu hoạch Mủ.
*Tiến hành trồng mới 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng.
Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Thắng.
Ảnh chụp chuyến đi thực tế ngày 31.08.2011Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 9 2011 14:05 ) Đọc thêm...
 

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 10.07.2011

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thu hoạch Mủ.
*Tiến hành trồng mới trên 20 ha cây cao su ở nông trường cao su Tân Thắng
.
Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân Thắng.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 16:14 ) Đọc thêm...
 

Chuyến đi thực tế ở Nông trường cao su Tân Thắng ngày 14.05.2011

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn Thiết kế miệng cạo.
(Ảnh chụp chuyến đi thực tế ngày 14.05.2011)

 Xem thêm: Thư viện ảnh Cao su Tân ThắngĐọc thêm...
 

Thiết kế miệng cạo ở Nông trường Tân Thắng ngày 12.03.2011

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) - Giai đoạn đang Thiết kế miệng cạo.
(Ảnh chụp thực tế ngày 12.03.2011)

Xem Thư viện ảnh: Cao su Tân Thắng


Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 3 2011 11:21 ) Đọc thêm...
 

Phóng sự ảnh: Chuyến đi đầu năm mới ở Lâm trường Cao su Tân Thắng.

Email In
Hoạt động sản xuất trồng cao su ở Lâm Sinh 1 (Cao su Tân Thắng) những ngày đầu năm.
(Ảnh chụp thực tế ngày 01.01.2011)

Xem Thư viện ảnh: Cao su Tân Thắng


Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 1 2011 09:59 ) Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2 trang
You are here: Home SẢN XUẤT LÂM SINH 1 (TÂN THẮNG)