CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Giá cao su tại một số địa phương ngày 24/03/2016

Email In
Giá cao su tại một số địa phương ngày 24/03/2016 (*)
Tên sản phẩm

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Phú Yên – Sông Hinh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Bình Thuận – Hàm Th.Bắc

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Quảng Bình – Bố Trạch

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Đắk Nông – Đắk Mil

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Kon Tum – TP.Kon Tum

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Bình Dương – Bến Cát

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Bình Phước – Lộc Ninh

-100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.700

Gia Lai – TP.Pleiku

-100

Cao su SVR3L

30.500

Quảng Bình – Bố Trạch

-400

Cao su SVR3L

30.500

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-400

Cao su SVR3L

30.500

Đắk Nông – Đắk Mil

-400

Cao su SVR3L

30.500

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-400

Cao su SVR3L

30.500

Kon Tum – TP.Kon Tum

-400

Cao su SVR3L

30.500

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-400

Cao su SVR3L

30.500

Bình Dương – Bến Cát

-400

Cao su SVR3L

30.500

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-400

Cao su SVR3L

30.500

Bình Phước – Lộc Ninh

-400

Cao su SVR3L

30.500

Gia Lai – TP.Pleiku

-400

Cao su SVR10

30.100

Quảng Bình – Bố Trạch

-400

Cao su SVR10

30.100

Quảng Trị – Vĩnh Linh

-400

Cao su SVR10

30.100

Đắk Nông – Đắk Mil

-400

Cao su SVR10

30.100

Đắk Lắk – Buôn Đôn

-400

Cao su SVR10

30.100

Kon Tum – TP.Kon Tum

-400

Cao su SVR10

30.100

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

-400

Cao su SVR10

30.100

Bình Dương – Bến Cát

-400

Cao su SVR10

30.100

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

-400(*) Thông tin chỉ mang tính Tham khảo.
Nguồn: Nhà Nông.
 
You are here: Home Thông Tin Thị Trường Giá cao su tại một số địa phương ngày 24/03/2016