CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Giá cao su tại một số địa phương ngày 22/09/2016

Email In
Giá cao su tại một số địa phương ngày 22/09/2016 (*)






Tên sản phẩm

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Phú Yên – Sông Hinh

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Bình Thuận – Hàm Th.Bắc

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Quảng Bình – Bố Trạch

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Quảng Trị – Vĩnh Linh

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Đắk Nông – Đắk Mil

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Đắk Lắk – Buôn Đôn

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Kon Tum – TP.Kon Tum

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Bình Dương – Bến Cát

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Bình Phước – Lộc Ninh

+100

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.300

Gia Lai – TP.Pleiku

+100

Cao su SVR3L

29.900

Quảng Bình – Bố Trạch

+200

Cao su SVR3L

29.900

Quảng Trị – Vĩnh Linh

+200

Cao su SVR3L

29.900

Đắk Nông – Đắk Mil

+200

Cao su SVR3L

29.900

Đắk Lắk – Buôn Đôn

+200

Cao su SVR3L

29.900

Kon Tum – TP.Kon Tum

+200

Cao su SVR3L

29.900

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

+200

Cao su SVR3L

29.900

Bình Dương – Bến Cát

+200

Cao su SVR3L

29.900

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

+200

Cao su SVR3L

29.900

Bình Phước – Lộc Ninh

+200

Cao su SVR3L

29.900

Gia Lai – TP.Pleiku

+200

Cao su SVR10

28.100

Quảng Bình – Bố Trạch

+200

Cao su SVR10

28.100

Quảng Trị – Vĩnh Linh

+200

Cao su SVR10

28.100

Đắk Nông – Đắk Mil

+200

Cao su SVR10

28.100

Đắk Lắk – Buôn Đôn

+200

Cao su SVR10

28.100

Kon Tum – TP.Kon Tum

+200

Cao su SVR10

28.100

Tây Ninh – TX.Tây Ninh

+200

Cao su SVR10

28.100

Bình Dương – Bến Cát

+200

Cao su SVR10

28.100

Đồng Nai – TP.Biên Hòa

+200



(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo
Nguồn: Nhà Nông

 
You are here: Home Thông Tin Thị Trường Giá cao su tại một số địa phương ngày 22/09/2016