CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Thành Viên Ban Quản Trị Công Ty Cổ Phần Lâm Sinh

Email In

Cơ Cấu Tổ Chức Hành Chính Công Ty Cổ Phần Lâm Sinh:

1/ Hội Đồng Quản Trị gồm có:

1/ Nguyễn Đức Hòa  _  Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Phan Văn Quế

3/ Lê Văn Toàn

4/ Tươi Minh Đức

2/ Ban Kiểm Soát gồm có:

1/ Lê Văn Toàn  _  Trưởng ban kiểm soát.

2/ Tươi Minh Đức

3/ Nguyễn Thành Hưng

3/ Giám Đốc và Kế Toán trưởng gồm có:

1/ Nguyễn Chí Hiếu  _  Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2/ Võ Thị Hồng Nga  _  Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm tài chính.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 10:20 )  
You are here: Home THÔNG TIN NỘI BỘ THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ