CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Diện tích cao su giảm nghèo năm 2012 có tỷ lệ sống đạt khoảng 98%.

Email In
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2016, trong năm 2012, thành phố KonTum tiếp tục triển khai chương trình tại 12 xã, phường với diện tích trên 89 ha, có 202 hộ tham gia.

Để chương trình hỗ trợ giống cao su giảm nghèo đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Trạm khuyến nông và dịch vụ nông lâm nghiệp thành phố đã tổ chức khảo sát thực địa, tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su, cách phòng trừ sâu hại, tổ chức cấp phát cây giống, hướng dẫn người nông dân đào hố, xuống giống cây trồng theo đúng khoa học kỹ thuật. Nhờ tăng cường triển khai các biện pháp hỗ trợ nên hiện nay, diện tích cao su giảm nghèo năm 2012 trên địa bàn thành phố đang phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 98 %.


Cán bộ Trạm KN&DVNLN thành phố hướng dẫn trồng cao su cho hộ nghèo.
Ngoài mở rộng diện tích cao su năm 2012, trạm khuyến nông và dịch vụ nông lâm nghiệp thành phố còn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc trên 369 ha cao su giảm nghèo đã trồng trong niên vụ 2010; 2011, thực hiện trồng xen canh các loại cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài, đảm bảo cho vườn cây phát triển và ổn định kinh tế gia đình./.
Trung Chính
http://kontumcity.kontum.gov.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 11:07 )  
You are here: Home Mô Hình Sản Xuất Diện tích cao su giảm nghèo năm 2012 có tỷ lệ sống đạt khoảng 98%.