CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả việc cạo cao su.

Email In
Hiệu quả việc cạo mủ nhìn chung do một tác động chính đó là con người. Từ kỹ năng, sự khéo tay của người công nhân cạo mủ, đến việc quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ của người quản lý và không thể không nói đến vấn đề ý thức và kiến thức cơ bản về sự cho mủ của cây cao su. Ngoài ra còn một số các yếu khác chi phối nữa như độ sắc bén của dao cạo, địa hình vườn cây, thể trạng, giới tính người công nhân cạo mủ. Thời gian tiến hành cạo mủ (kể cả thu trút mủ) thường khoảng 25% thời gian dành cho cạo mủ, 35% thời gian đi lại để cạo mủ và 40% thời gian cho việc vệ sinh, thay thế chén máng. (Paarderkooper, 1989).
Tuổi cây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cạo mủ, thường thì cạo năm cạo 1-5 thời gian cạo nhanh hơn so với cạo từ năm 6-12 (vỏ cạo nguyên sinh), do tốc độ tăng vanh của cây thấp hơn, và khi cạo vỏ cạo tái sinh thì thơi gian cạo có lâu hơn do tăng chiều dài đường cạo, thêm miệng cạo và điều kiện vỏ tái sinh.
Với một giống và chế độ cạo cho sẵn, năng suất mủ thu hoạch sẽ tùy thuộc vào tốc độ chảy mủ ban đầu và thời gian mủ chảy. Áp lực trong ống mủ trong thời gian tiến hành cạo mủ có ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng mủ thu và thường việc cạo mủ được tiến hành vào lúc sáng sớm, khi ấy mủ chứa trong các mạnh mủ ở trong điều kiện áp suất tăng cao (từ 1,0-1,5 Mpa). Sau khi mặt trời mọc, áp suất này giảm đi và đạt mức thấp nhất từ 1300-1400 IST.
Không thấy khác biệt về sản lượng mủ giữa áp suất 2000 và 1700 IST, sau đó sản lượng mủ thu sẽ giảm dần và chỉ còn 70% so với lúc ban đầu khi áp suất bên trong mạch mủ chỉ còn 1300 IST. Có biến thiên thuận giữa áp suất bốc thoát hơi nước trong không khí với sản lượng mủ thu hoạch. Điều này cho thấy vai trò của việc hô hấp với áp suất căng bề mặt ống mủ ảnh hưởng đến sự chảy mủ.
Hàm lượng mủ khô drc lúc giữa trưa tăng lên 4 đơn vị so với mủ thu lúc ban đêm, tuy nhiên tốc độ mủ chảy ban đầu trong đêm và lúc sáng sớm cao hơn, nên sản lượng mủ thu nhiều hơn và ít nhiều bù lại cho drc có thấp hơn.
Bề vòng thân cây cao su sẽ xác định chiều dài miệng cạo, điều này tùy thuộc vào các giống. Vùng huy động mủ cũng có ảnh hưởng nhiều đến sản lượng mủ và biến thiên của vùng huy động mủ cũng tùy từng giống khác nhau, cây cho sản lượng mủ cao, có vùng huy động mủ rộng và sẽ dần đến có đáp ứng thấp hơn về sản lượng khi tăng chiều dài miệng cạo, và yếu tố này cũng thay đổi theo mùa trong năm.
Ngoài chiều dài miệng cạo, số miệng cạo cũng ảnh hưởng đến sản lượng mủ thu, mở thêm một miệng cạo nữa, mủ thu sẽ tăng lên, nhưng cạo 2 miệng sẽ ảnh hưởng  nhiều đến sự tăng trưởng của cây cao su và chế độ cạo 2 miệng như vậy không thích hợp cho các cây tơ. Có ý kiến cho rằng cạo 2 miệng chỉ có lợi khi cạo lớp vỏ tái sinh 1 ở mặt cạo D (lớp vỏ cạo BI-2). Khi cạo 2 miệng, nếu vùng huy động mủ không hợp nhất được hoặc độc lập về sinh lý thì có thể không gặp ảnh hưởng trái nghịch nào trầm trọng trong một thời gian ngắn.
Nhịp độ cạo có ảnh hưởng rất đáng kể đến sinh lý và đáp ứng sãn lượng mủ của cây cao su. Cạo nhịp độ cao sẽ ảnh hưởng đến cân bằng sinh lý giữa sự cho mủ và tái tạo mủ, trong khi đó cạo giãn nhịp độ sẽ thu được ít mủ hơn. Thông thường, cạo nhịp độ cạo thấp cho năng suất mủ/lần cạo cao. Có tương quan nghịch giữa nhịp độ cạo và năng suất mủ/lần cạo.

NVMy
Ban Quản lý Kỹ thuật - TCTCSVN (Tập đoàn cao su Việt nam)


Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 15:10 )  
You are here: Home Mô Hình Sản Xuất Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả việc cạo cao su.