CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Xuất hiện nhiều giống cao su có triển vọng cho năng suất cao.

Email PDF.
Theo đánh giá của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, công tác giống có chuyển biến tích cực      
Cụ thể, các công ty đã quan tâm hơn đến công tác quản lý giống, tình trạng lẫn, lộn giống không còn như các năm trước. Cơ cấu giống trồng ngày càng đa dạng, đã có 25 dòng vô tính được sử dụng trồng mới trong năm 2011. Nhiều đơn vị đưa vào trồng những giống mới thuộc bảng II, bảng III có triển vọng về năng suất cao như Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Đồng Phú…

“Hiện nay, hầu hết các đơn vị trong toàn tập đoàn đều có vườn so sánh giống, riêng năm 2011 có hơn 370 ha trồng các thí nghiệm. Thống kê sản xuất cho thấy, đã xuất hiện thêm nhiều giống có năng suất cao, sinh trưởng khỏe cho năng suất hơn 1 tấn/ha ngay từ khi mở cạo và đạt mức 2 tấn từ năm thứ 3 - 4 là nguồn tuyển chọn cho cơ cấu giống những năm tới”, ông Hà Văn Khương, Phó Ban Quản lý kỹ thuật VRG cho biết.
Đối với công tác quản lý và chăm sóc vườn cây khai thác, năm qua một số đơn vị không đạt kế hoạch giao ban đầu phải điều chỉnh sản lượng do một số nguyên nhân: Bệnh phấn trắng rất nặng (khu vực Tây Nguyên), rét đậm rét hại và mưa kéo dài (tại Quảng Trị, Hà Tĩnh), tình hình trộm cắp mủ vẫn diễn biến phức tạp, một số đơn vị khu vực Đông Nam bộ (ĐNB) và Quảng Trị cơ cấu tuổi cây khai thác không thuận lợi, nhóm cạo tận thu thanh lý chiếm tỷ lệ cao.
Cũng theo ông Khương, năm 2011, khu vực ĐNB có 5 công ty và 34 nông trường đạt năng suất bình quân trên 2 tấn/ha. Số công ty và nông trường 2 tấn giảm so với các năm trước (năm 2009 có 8 công ty và 43 NT, năm 2010 có 6 công ty và 37 NT).
Nguyên nhân chủ yếu do vấn đề chuyển dịch cơ cấu tuổi cạo. Trong đó, diện tích khai thác nhóm 3 cao, riêng khu vực ĐNB chiếm 40,6%, trong số này có nhiều diện tích sắp hết vỏ cạo, năng suất thấp nhưng chưa thể thanh lý. Năng lực vườn cây khai thác khu vực Tây Nguyên còn thấp (1,24 tấn/ha). Bên cạnh đó, còn hiện tượng cạo gia tăng, phạm lỗi kỹ thuật vào quý 4 và sử dụng chất kích thích mủ không rõ nguồn gốc. Vấn đề khô miệng cạo không xử lý kịp thời, tình trạng mất cắp mủ còn xảy ra, thiếu lao động khai thác, cần có chế độ cạo phù hợp (tại Lào).
Bình Nguyên
Nguồn: Tạp chí cao su việt Nam
 
You are here: Home Kỹ Thuật Cao Su Xuất hiện nhiều giống cao su có triển vọng cho năng suất cao.