CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Hướng dẫn phân loại cao su tự nhiên.

Email In
Mặt hàng cao su tự nhiên “dạng nguyên sinh” NK có mã HS 4001.29.91 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.      
Đó là hướng dẫn của Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính trước đề nghị của Cục Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn về thuế GTGT đối với mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh.


Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC quy định: “mủ cao su sơ chế như mỏ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.
Tại Điều 11, Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC quy định: “thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở các khâu NK, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…”
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, mặt hàng cao sư tự nhiên dạng nguyên sinh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 10%.
Về việc áp mã HS mặt hàng này, Vụ Chính sách thuế cho biết, tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 131/2008/TT-BTC thì mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh không được định danh và quy định mã số cụ thể và được xếp vào “loại khác” thuộc phân nhóm 4001.29.90 có mức thuế suất thuế GTGT 10%.
Theo Thông tư 156/2011/TT-BTC thì mã 4001.29.90 được tách thành mã 4001.29.99 và 4001.29.91. Theo đó, mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh có mã HS 4001.29.91.
T.Tr
http://biettuot.vn
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 1 2013 11:05 )  
You are here: Home Kỹ Thuật Cao Su Hướng dẫn phân loại cao su tự nhiên.