CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Xuất khẩu cao su tháng 7 ước tính đạt 113 ngàn tấn.

Email In
Theo Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7 ước tính đạt 113 ngàn tấn với giá trị 240 triệu USD, với ước tính này 7 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 498 ngàn tấn với giá trị đạt trên 1,21 tỷ USD, giảm 4,5% về khối lượng và giảm 18,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012. Giá cao su xuất khẩu giảm mạnh, bình quân 6 tháng đầu năm đạt 2.540 USD/tấn, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái.


Trung Quốc mặc dù vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam (chiếm 44,8% tổng giá trị xuất khẩu) nhưng có xu hướng sụt giảm mạnh trong thời gian qua: giảm 12,9% về khối lượng và giảm 24,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ 2 của Việt Nam là Malaysia với 20% tổng giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm. Xuất khẩu cao su sang thị trường này tăng 17% về khối lượng nhưng giảm 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

TT

Mặt hàng/Tên nước

6 tháng/2012

6 tháng/2013

% 2013/2012

Thị phân (%)

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

2012

2013


Cao su

403,143

1,207,290

385,225

971,423

95.6

80.5

100.0

100.0

1

TRUNG QUỒC

209,557

573,747

182,552

435,348

87.1

75.9

47.5

44.8

2

MALAIXIA

64,737

209,744

75,718

193,988

117.0

92.5

17.4

20.0

3

ÂN ĐỘ

17,080

59,165

20,653

56,724

120.9

95.9

4.9

5.8

4

ĐAI LOAN

17,912

62,292

13,500

39,039

75.4

62.7

5.2

4.0

5

HAN QUỒC

19,024

59,639

15,185

38,524

79.8

64.6

4.9

4.0

6

ĐỨC

11,616

40,316

13,344

37,375

114.9

92.7

3.3

3.8

7

HOA KY

9,520

28,731

10,805

26,501

113.5

92.2

2.4

2.7

8

THO NHI KY

6,696

21,989

7,181

18,132

107.2

82.5

1.8

1.9

9

TAY BAN NHA

4,019

13,694

4,544

12,625

113.1

92.2

1.1

1.3

10

NHẬT BAN

4,307

15,805

3,998

12,147

92.8

76.9

1.3

1.3


Nguồn: thitruongcaosu.net


Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 7 2013 15:46 )  
You are here: Home Kinh Tế Xuất khẩu cao su tháng 7 ước tính đạt 113 ngàn tấn.