CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Lâm Sinh 5 (Tân Hà)

Email In
Tiểu Dự án Lâm Sinh 5 (Tân Hà).
(xã Tân Hà, huyện Hàm Tân).
Diện tích: 50 ha, Độ sâu đất là >7m, lượng mưa bình quân: >1800 mm/năm.
Vị trí địa lý rất thuận lợi về mặt giao thông, hạng đất được đánh giá là Trung Bình.
Hiện tại đã trồng xong 50 ha cây Cao su.

_Năm 2008 : Đã trồng được 21 ha Cao su.
_Năm 2009:  Đã trồng được 29 ha Cao su.
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 11:32 )  
You are here: Home GIỚI THIỆU LÂM SINH 5 (TÂN HÀ)