Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp 1)

In

Tiểu Dự án Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp 1) thuộc xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

Diện tích: 330 ha, Độ sâu đất là > 5 m, lượng mưa bình quân: 1500 - 1800 mm/năm.

Vị trí địa lý rất thuận lợi về mặt giao thông, hạng đất được đánh giá là Trung Bình.

Hiện tại đã trồng được 27 ha cây Cao su và 120,3 ha Keo lai.

_Năm 2009 : Đã trồng được 120,3 ha Cao su.

_Năm 2009 : Đã trồng  được 27 ha Keo lá tràm.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 11:31 )