Lâm Sinh 1 (Tân Thắng)

In

Tiểu Dự án Lâm Sinh 1 (Tân Thắng) thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Diện tích: 158 ha, Độ sâu đất là >7 m, lượng mưa bình quân: >1800mm/năm.

Vị trí địa lý rất thuận lợi về mặt giao thông, hạng đất được đánh giá là Trung Bình.

Hiện tại đã trồng được 158 ha cây Cao su.

_Bắt đầu triển khai dự án 2005 : 30 ha

_Trồng mới Cao su 2006 : 119,2 ha

_Trồng mới Cao su : 2008 : 8,8 ha

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 18 Tháng 12 2010 11:30 )