Đội Ngũ Cán Bộ và Công Nhân Viên

In

1/ Lâm Sinh 1 (Tân Thắng)

*Quản lý nông trường : Hoàng Văn Huân

*Điện thoại : 097 70.70.100

2/ Lâm Sinh 2 (Tân Lập)

*Quản lý nông trường : Nguyễn Văn Ba

*Điện thoại : 098.3.900.428

3/ Lâm Sinh 3 (HL)

...đang cập nhật

4/ Lâm Sinh 4 (Lâm Nghiệp 1)

*Quản lý nông trường : Đỗ Hữu Mạnh

*Điện thoại : 097.5.879.099

5/ Lâm Sinh 5 (Tân Hà)

*Quản lý nông trường : Bùi Hữu Nhân

*Điện thoại : 097.4.734.218


Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 10:21 )