CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Malaysia sử dụng cao su trong xây dựng đường giao thông.

Email In
Chính phủ Malaysia đang hướng tới mục tiêu sử dụng 10% tổng sản lượng cao su trong năm 2015 để đưa vào các công trình xây dựng đường giao thông, đây là một trong những nỗ lực của Malaysia để cải thiện giá cao su.

Indonesia và Thái Lan cũng đang thực hiện tương tự. Thái Lan (nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới) đã công bố kế hoạch sử dụng cao su trong xây dựng đường giao thông, vỉa hè, hồ chứa nước và cứ mỗi 1 km đường sẽ sử dụng 3,3 tấn cao su thiên nhiên. Giá cao su của Malaysia được dự đoán sẽ tăng trong năm nay do nhu cầu mới từ Trung Quốc.
Giá cao su thiên nhiên giảm mạnh trong những năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của các hộ gia đình. Kết quả về chiến lược và hành động kiềm chế giá cao su xuống thấp sẽ được đưa ra sau ngày 15/10/2015, khi các đề xuất được đưa ra thảo luận trong cuộc họp thường niên của Quốc hội.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam lược dịch (Thanh Nguyên),
nguồn: "Malaysia to construct rubberised roads in a move to raise rubber consumption", The Rubber International Magazine

 
You are here: Home Công Nghệ Mới Malaysia sử dụng cao su trong xây dựng đường giao thông.