CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Việt Nam sẽ tham gia Hội đồng Cao su quốc tế ba bên.

Email In
Tại đại hội Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) nhiệm kỳ 4 (2015 - 2020) cuối tuần qua, ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, vừa được bầu lại Chủ tịch VRA, cho biết Việt Nam sẽ tham gia Hội đồng Cao su quốc tế 3 bên (gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan) thành 4 bên và cũng sẽ tham gia Công ty Cao su quốc tế 3 bên thành 4 bên.Đây là bước đi tích cực nhằm ổn định việc sản xuất và tiêu thụ, khi 4 nước này chiếm 90% lượng cao su trên thị trường thế giới. Trước mắt, Hiệp hội không thu phí Quỹ Bình ổn giá xuất khẩu khi giá xuất dưới 35 triệu đồng/tấn, hỗ trợ hội viên khi vườn cây bị thiên tai, xuất khẩu bị lỗ, ngay cả hỗ trợ lãi vay để đầu tư thiết bị.
Hiệp hội sẽ đề xuất giải pháp giảm dần xuất thô từ 80% xuống còn 50% trong 5 năm tới, thông qua việc hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp chế biến trong nước.

Công Phiên
(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)
 
You are here: Home Bản tin Hiệp Hội Cao Su Việt Nam Việt Nam sẽ tham gia Hội đồng Cao su quốc tế ba bên.