CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su.

Email In
Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. 

Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:
 

 

Tiêu chuẩn quốc gia cũ được hủy bỏ là TCVN 6088:2010 / ISO 248:2005 (Cao su thô - Xác định hàm lượng chất bay hơi) theo Quyết định số 3746/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Trần Hoa)
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 15:46 )  
You are here: Home Bản tin Hiệp Hội Cao Su Việt Nam Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su.