CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

THÔNG BÁO: (Dành cho các nông trường trực thuộc công ty cổ phần cao su Lâm Sinh).

Email In
V/v:    Phòng Chống Dịch Bệnh trên cây Cao su.
*Gữi đến tất cả các Nông trường Cao su trực thuộc Công ty cổ phần Cao su Lâm Sinh.

Thời gian gần đây, nhiều diện tích rừng cao su trên các nông trường ở nhiều nơi đang bị nạn dịch bệnh Rụng lá bất thường trên cây cao su.
Đề nghị tất cả các anh em đang quản lý các nông trường như:

1./ Nông trường Cao su Tân Thắng (Lâm Sinh 1)   _ Quản lý:  anh Huân + anh Trường
2./ Nông trường Cao su Tân Lập (Lâm Sinh 2)       _ Quản lý:  anh Hiển + anh Ba
3./ Nông trường Cao su H.L (Lâm Sinh 3).          
4./ Nông trường Cao su Lâm Nghiệp (Lâm Sinh 4) _ Quản lý:  anh Hiển + anh Mạnh
5./ Nông trường Cao su Tân Hà (Lâm Sinh 5).        _ Quản lý:  anh Hiển + anh Nhân

Tổ chức tăng cường đôn đốc anh em thường xuyên kiểm tra trong phạm vi nông trường do mình quản lý nhằm sớm phát hiện kịp thời hiện tượng Rụng lá bất thường trên cây cao su và có biện pháp xử lý thích hợp.
Riêng nông trường cao su Tân Thắng (Lâm Sinh 1), hiện đang trong giai đoạn đầu khai thác mủ phải luôn hết sức chú ý các vấn đề nêu trên.
*Tham khảo thêm Tài liệu & Kinh nghiệm phòng chống bệnh Rụng lá cây Cao su ở các địa phương khác.
*Mục Tiêu điểm > Công tác Phòng chống Dịch bệnh. (Đã được trích đăng trong Website: http://caosulamsinh.com.vn)

                                           T.p Hồ Chí Minh, Ngày 06.06.2011
                             Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần cao su Lâm Sinh
                                                           Nguyễn Đức Hòa
                                                                    (Đã ký)


Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 11:26 )  
You are here: Home THÔNG TIN NỘI BỘ VĂN BẢN THÔNG BÁO THÔNG BÁO: (Dành cho các nông trường trực thuộc công ty cổ phần cao su Lâm Sinh).