Giá cao su tại một số địa phương ngày 22/12/2015

In
Giá cao su tại một số địa phương ngày 22/12/2015 (*)

Tên sản phẩm

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Phú Yên - Sông Hinh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Bình Thuận - Hàm Th.Bắc

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Bình Dương - Bến Cát

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Bình Phước - Lộc Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

7.500

Gia Lai - TP.Pleiku

0

Cao su SVR3L

26.300

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Cao su SVR3L

26.300

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Cao su SVR3L

26.300

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Cao su SVR3L

26.300

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Cao su SVR3L

26.300

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Cao su SVR3L

26.300

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Cao su SVR3L

26.300

Bình Dương - Bến Cát

0

Cao su SVR3L

26.300

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0

Cao su SVR3L

26.300

Bình Phước - Lộc Ninh

0

Cao su SVR3L

26.300

Gia Lai - TP.Pleiku

0

Cao su SVR10

26.000

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Cao su SVR10

26.000

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Cao su SVR10

26.000

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Cao su SVR10

26.000

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Cao su SVR10

26.000

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Cao su SVR10

26.000

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Cao su SVR10

26.000

Bình Dương - Bến Cát

0

Cao su SVR10

26.000

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0(*) Thông tin trên chỉ mang tính Tham khảo.
Nguồn: Nhà Nông