CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LÂM SINH

JS required
JS required

MỤC QUẢNG CÁO

HOALUCco.

PHUHOAshop

LAMSINH

Giá cao su tại một số địa phương ngày 03/11/2015

Email In
Giá cao su tại một số địa phương ngày 03/11/2015 (*)
Tên sản phẩm

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Phú Yên - Sông Hinh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Bình Thuận - Hàm Th.Bắc

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Bình Dương - Bến Cát

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Bình Phước - Lộc Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

8.400

Gia Lai - TP.Pleiku

0

Cao su SVR3L

25.900

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Cao su SVR3L

25.900

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Cao su SVR3L

25.900

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Cao su SVR3L

25.900

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Cao su SVR3L

25.900

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Cao su SVR3L

25.900

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Cao su SVR3L

25.900

Bình Dương - Bến Cát

0

Cao su SVR3L

25.900

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0

Cao su SVR3L

25.900

Bình Phước - Lộc Ninh

0

Cao su SVR3L

25.900

Gia Lai - TP.Pleiku

0

Cao su SVR10

25.600

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Cao su SVR10

25.600

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Cao su SVR10

25.600

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Cao su SVR10

25.600

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Cao su SVR10

25.600

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Cao su SVR10

25.600

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Cao su SVR10

25.600

Bình Dương - Bến Cát

0

Cao su SVR10

25.600

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0(*) Thông tin trên chỉ mang tính Tham khảo.
Nguồn: Nhà Nông
 
You are here: Home Thông Tin Thị Trường Giá cao su tại một số địa phương ngày 03/11/2015